Letní pobytový tábor AVATAR

LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR na téma AVATAR- příroda, zručnost, odvaha, vědomosti, zábava, prima parta lidí TERMÍN: 1-14.7.2023 VĚK: pro děti 4 -18 let (ostatní dle domluvy) PŘÍSPĚVKOVÁ CENA : 8180,-Kč při zaplacení celé část do

LETNÍ PLAVÁNÍ – kurzy pro všechny věkové kategorie

Letní týdenní plavecké kurzy lze domluvit vždy v týdenních celcích dvoufázově 2x 90min, nebo jen na 90min.Případně s celodenním programem - formou příměstských táborů. Skupiny jsou uzavřené maximálně 14 dětí na týden, minimální

LETNÍ PLAVECKÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

PLAVECKÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  KDY: I.turnus plavecký příměstský tábor 14.- 18.8.2023 pro maximálně 40 dětí ve věku 3-18 let  II.turnus plavecký příměstský tábor 21. - 25.8.2023 pro maximálně 40 dětí ve věku 3-18 let  III.turnus plavecký